Log Recieved – MyC 2018

Lihat senarai log yang belum dihantar:

Not Send Log – Malaysia 40m Local Contest

Halaman ini akan dikemaskini secara manual oleh pihak 9MDXC. Jadi, ia akan mengambil masa untuk ‘callsign‘ anda berada di senarai di bawah. Sila beri masa +- 12 jam bagi halaman ini dikemaskini. Terima kasih.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi kami melalui ruangCONTACT US‘ yang telah disediakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *