Raw Score – MyC 2018

Terima kasih kepada semua stesen yang mengambil bahagian dalam Malaysia 40m Local Contest pada 3 Februari 2018. Berikut ialah ‘raw score‘ yang terkini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *