CQ Merdeka – 9M62Mx

SPECIAL EVENT STATION BERSEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE-62

OBJEKTIF:

Untuk mempromosikan negara Malaysia dan kemerdekaan negara yang ke-62 dengan sambutan dari pengiat radio amatur di dalam negara. SIG 9MDXC mengambil langkah untuk turut serta memeriahkan sambutan kemerdekaan negara sambil mempromosikan kegiatan radio amatur secara khusus dalam ‘high frequency’ (HF) di pelbagai ‘mode’ dan ‘band’ yang dibenarkan.

PENYERTAAN:

Persatuan atau kelab radio amatur yang berdaftar di Malaysia.

KUMPULAN SASARAN:

Penyertaan seluruh Malaysia secara khusus & seluruh nusantara secara am. Stesen DX adalah keutamaan.

TARIKH AKTIVITI:

0000 MYT, 30 Ogos 2019 – 2359 MYT, 1 September 2019.

CALLSIGN:

9M62MY – HQ

9M62MR – Perlis

9M62MK – Kedah

9M62MP – Penang

9M62MA – Perak

9M62MD – Kelantan

9M62MT – Terengganu

9M62MC – Pahang

9M62MB – Selangor

9M62MW – Kuala Lumpur

9M62MM – Melaka

9M62MN – Negeri Sembilan

9M62MJ – Johor

9M62MS – Sabah

9M62MQ – Sarawak

PENGUMPULAN LOG:

1. Setiap kelab yang mengambil bahagian perlu menghantar log dalam bentuk .adif fail. Penggunaan perisian seperti N1MM amat digalakkan bagi memudahkan proses mencatat log yang dibuat.

2. Setiap kelab perlu menggunakan ‘QRZ page‘ dan menyatakan pemberitahuan berkenaan ‘Log checking‘ dan ‘Award‘ dari web 9MDXC.

3. Setiap kelab perlu memuat naik log secara berkala ke dalam web 9MDXC. Log manager‘ perlu dilantik oleh setiap kelab untuk menguruskan perkara ini dan perlu mendaftar dengan 9MDXC untuk mendapatkan kata laluan khas.

4. Hasil dari log yang dihantar, pihak 9MDXC akan mengeluarkan graf khas yang menunjukkan bilangan ‘contact‘ terkini bagi setiap stesen CQ Merdeka ke-62.

MASA ‘CQ’:

1. Satu jadual panduan atau ‘guideline’ untuk CQ akan dikeluarkan berdasarkan masa, tarikh & ‘band’ yang sesuai.

2. Kelab yang mengambil bahagian hendaklah cuba untuk mengikut jadual yang dikeluarkan bagi memastikan program berjalan lancar dan menepati target log.

3. Beberapa ‘band’ utama dan ‘mode’ akan cuba diperkenalkan bagi menjadikan program lebih meriah.

ANUGERAH KHAS:

1. Individu yang berjaya ‘contact’ dengan sekurang-kurangnya sepuluh (10) stesen CQ Merdeka ke-62, layak untuk menerima eQSL khas.

2. Individu yang berjaya ‘contact’ dengan sekurang-kurangnya tiga belas (13) stesen CQ Merdeka ke-62 layak menerima sijil khas.

3. Setiap ‘contact’ boleh berlaku di ‘mode‘ yang berbeza walaupun ‘band‘ yang sama.

LOG CHECKING WEB:

9M62Mx Log System

KAD QSL/ eQSL:

Pihak MARTS hanya menguruskan proses dan bayaran untuk memperoleh AA bagi tujuan acara ini. Lain-lain kos pengendalian dan urusan QSL kad atau eQSL sama ada masuk atau keluar MESTI diuruskan sendiri oleh persatuan atau kelab yang terlibat. Segala QSL kad yang diterima hendaklah dibalas serta mempamerkan sikap profesional melalui jawapan balas kad tersebut. Pihak 9MDXC pula hanya menguruskan ‘Award‘ sahaja.

SYARAT PERMOHONAN:

1. Terbuka kepada semua persatuan atau kelab radio amatur di Malaysia.

2. Tidak tertakluk kepada satu (1) persatuan atau kelab sahaja bagi setiap negeri. Sekiranya terdapat lebih dari satu permohonan, jadual penggiliran akan disediakan.

3. Setiap permohonan mesti menyatakan ‘Station Master‘ dan ‘Log Manager yang disertakan maklumat terperinci mereka seperti nama, ‘callsign’ dan nombor telefon.

4. Sasaran minimum bagi setiap ‘callsign’ ialah sebanyak 200 ‘contacts’.

5. Sila isi permohonan anda di halaman ‘CQ Merdeka Form‘. Sila klik di sini. Sila hantar bersama surat ‘Nyata Hasrat‘ iaitu surat rasmi yang menyatakan persatuan atau kelab anda berminat untuk mengendalikan ‘callsign’ istimewa sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-61.

6. Persatuan atau kelab yang permohonannya berjaya, akan dihubungi oleh pihak 9MDXC bagi proses yang seterusnya.

7. Tarikh tutup permohonan ialah pada 20 Julai 2019.

BAYARAN AA:

Proses pengendalian dan pemprosesan bagi pengeluar AA CQ Merdeka ke-61 ini diuruskan oleh MARTS.

 

ENGLISH VERSION

OBJECTIVE:

To promote Malaysia’s country and its 61nd independence with the welcome of amateur radio enthusiasts in the country. The 9MDXC GIS takes steps to participate in enlivening the national independence celebration while promoting amateur radio activities specifically in ‘high frequency’ (HF) in permissible ‘modes’ and ‘bands’.

TARGET GROUPS:

Participation throughout Malaysia in particular & throughout the archipelago in general. DX station is a priority.

DATE OF ACTIVITIES:

0000 MYT, 30 August 2019 – 2359 MYT, 1 September 2019.

CALLSIGN:

9M62MY – HQ (9M2)

9M62MR – Perlis (9M2)

9M62MK – Kedah (9M2)

9M62MP – Penang (9M2)

9M62MA – Perak (9M2)

9M62MD – Kelantan (9M2)

9M62MT – Terengganu (9M2)

9M62MC – Pahang (9M2)

9M62MB – Selangor (9M2)

9M62MW – Kuala Lumpur (9M2)

9M62MM – Melaka (9M2)

9M62MN – Negeri Sembilan (9M2)

9M62MJ – Johor (9M2)

9M62MS – Sabah (9M6)

9M62MQ – Sarawak (9M8)

SPECIAL AWARD:

1. Successful individuals with the number of 62nd CQ Merdeka stations are eligible to receive the following award:

A. eQSL: Legitimate contact with at least 10 stations of the 62nd CQ Merdeka.

B. Certificate: Legitimate contact with at least 13 stations of the 62nd CQ Merdeka.

2. Each contact can occur in different mode although at the same band.

LOG CHECKING WEB:

9M62Mx Log System

CONTEST NEWS

3 comments

  1. 9M62MB – SELANGOR:

    Club: M.A.S.T.E.R Cabin Crew Amateur Club Station
    Station Master: 9M2PRO
    Log Manager: 9W2SSO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *