DOWNLOAD UDC

Terdapat 2 fail UDC yang berbeza bagi Malaysia DX Contest 2022. Satu bagi stesen amatur di Malaysia dan satu lagi bagi stesen amatur DX. Sila pastikan anda memuat turun fail yang betul.

1. Stesen Malaysia:

2. Stesen DX:

Sila klik di sini bagi melihat langkah-langkah mengkongfigurasi fail UDC untuk Malaysia DX Contest 2022. Sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak 9MDXC melalui ruang ‘CONTACT US‘ yang telah disediakan.

 

ENGLISH VERSION

There are 2 different UDC files for Malaysia DX Contest 2022. One for local station and one for DX station. Please make sure you are downloading the correct file.

1.  Malaysia Station:

2. DX Station: 

For any questions, you may contact 9MDXC through the ‘CONTACT US‘ space provided.